Thai Praybook Lite is updated to v 1.1.1.0

wp_ss_20150324_0003[1]

เพิ่มบทสวดมนต์ประจำวัน เช่น
– คำลาข้าวพระพุทธ
– คำถวายดอกไม้ ธูปเทียน เพื่อบูชาพระ
– คำจบทาน
– คำกรวดน้ำ
– คำจบเงินทำบุญ
– คำภาวนาก่อพระเจดีย์ทราย
– คำอธิษฐานเวลาปิดทองลูกนิมิต
– คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่
– คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่
– คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย
– คำถวายของใส่บาตร
– คำถวายสังฆทาน