Thai Praybook Lite is in Windows Phone Store today.

ThaiPraybookLiteStore

หนังสือสวดมนต์ เวอร์ชั่นแจกฟรี สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่สนใจ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้าง ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด รบกวนช่วยแจ้งให้ทางเราทราบ เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
เพิ่มบทสวดมนต์ประจำวัน เช่น
– คำลาข้าวพระพุทธ
– คำถวายดอกไม้ ธูปเทียน เพื่อบูชาพระ
– คำจบทาน
– คำกรวดน้ำ
– คำจบเงินทำบุญ
– คำภาวนาก่อพระเจดีย์ทราย
– คำอธิษฐานเวลาปิดทองลูกนิมิต
– คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่
– คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่
– คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย
– คำถวายของใส่บาตร
– คำถวายสังฆทาน

WindowsPhoneStore-Badge